Sorosh-380x300

پروژه سروش

دسته سرویس ها

کلیه سهامداران شرکت می توانند در این طرح اقتصادی مشارکت داشته باشند. توضیحات و شرایط خرید سهام پروژه سروش یک به شرح ذیل می باشد:

– کلیات موضوع سهام پروژه : یکی از روش­های تأمین منابع مالی در احداث پروژه های عمرانی و ساختمانی، روش سهام پروژه است . در این روش سرمایه اولیه جهت شروع کار، توسط افرادی تحت عنوان سهام­دار پروژه تأمین می­شود. بدین ترتیب، افراد با سرمایه های خرد وارد چرخه اقتصادی شده و ضمن ایجاد بازار های جدید سرمایه ، از انتفاع مالی نیز بهره مند می گردند .

– معرفی پروژه سروش یک : این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲۳۶ مترمربع با زیربنای حدود ۶۸۰۰ متر مربع با کاربری تجاری مسکونی در حاشیه بلوار الهیه – نبش الهیه ۱۶ در حال احداث می باشد. سهام این پروژه منقسم به ۸۴۰۰ سهم ده میلیون ریالی است .

– مزایای سرمایه گذاری: از آنجا که واگذاری سهام این پروژه منحصراً به سهامداران شرکت انجام خواهد شد، سرمایه گذاران ضمن برخورداری از مزایای سود سهام خود (سهام الهیه)، در زمان فروش از ارزش افزوده سهام پروژه سروش یک ، نیز بهره مند می گردند. تجربه موفق شرکت الهیه در احداث واحد های تجاری و مسکونی ضامن اتمام پروژه در زمانبندی مقرر و آسایش خاطر سرمایه گذاران است.

– شرایط پرداخت و شیوه واگذاری سهام: نحوه پرداخت سهام به صورت نقد و قیمت هر سهم ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. متقاضیان خرید از طریق مراجعه حضوری میزان سهام پروژه مورد نظر را خریداری نمایند.

– شماره حساب پروژه سروش یک : متقاضیان خرید سهام را به شماره حساب ۲-۸۴۱۵۹۰-۸۲۴-۲۰۷۷ نزد بانک انصار شعبه شهید موسوی مشهد به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان واریز نمایند و اصل فیش واریزی را در هنگام دریافت گواهی موقت سهام تحویل نمایند.(زمان تحویل متعاقبا اعلام خواهد شد)

– مدت زمان اجرای پروژه: عملیات اجرایی پروژه از تاریخ رسیدن به حداقل نصاب سرمایه جذب شده به مدت ۴۸ ماه می باشد.

– نحوه توزیع سود: پس از خاتمه عملیات ساختمانی پروژه و فروش واحد ها ، عواید حاصله به تناسب سهام بین سهامداران تقسیم می گردد.

با توجه به محدود بودن سهام قابل انتشار جهت خرید اولویت سهم در اسرع وقت اقدام فرمایید ، در صورت نیاز می توانید سوالات خود را از طریق تماس با تلفن ۱۳-۵۳۱۳۶۱۰ با مسوولین مربوطه درمیان گذارید.