آقای دکتر شهریاری به همراه شهردار منطقه ۱۲ آقای مهندس زینت بخش و سایر اعضای کارگروه منطقه ، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۸ از اقدامات اجرایی شهر سبز الهیه بازدید نمودند، آقای صابری فر در خصوص شهر سبز الهیه فرمودند که این پروژه منحصر به فرد است و در ادامه آقای حسینی مدیر عامل شرکت توضیح دادند که پیشرفت آماده سازی شهر سبز الهیه رضایت بخش است و شرکت بزرگترین آماده سازی بخش خصوصی در شهر مشهد را در حال انجام دارد. بخشهای آبرسانی کامل شده و فاضلاب در حد ۵۰ درصد اجرا و عملیات سیویل تا سطح سابگرید انجام شده است.

در خصوص بحث برق رسانی در حال تعیین و برآورد برق مورد نیاز توسط مشاور هستیم و همچنین توضیح دادند که طراحی پارک ناحیه در حال انجام و انشاالله در ۱۵ اسفند ماه روز درخت کاری مراسم ویژه کاشت درخت و اجرای فضای سبز را خواهیم داشت.