سهامدار گرامی: 

آیا می دانید شرکت الهیه غیر از دو مرحله واگذاری زمین، چه مقدار سود نقدی پرداخت نموده است؟

آقای محمد هادی حسینی مدیر عامل شرکت توضیح دادند که پرداخت سود نقدی علاوه بر دو مرحله واگذاری زمین از سال ۸۵ تا ۹۷، مبلغ ۵۷/۴ میلیارد تومان سود مصوب و مبلغ ۴۹/۲ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

با افتخار به عنوان خدمتگذار، اعلام می کنم در اثر تلاش های فراوان هیات مدیره در سال های گذشته و حال منافع سهامدارن بشرح ذیل تامین شده است.

جمع کل سود مصوب سال های ۸۵ تا ۹۷ مبلغ ۵۷۴/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جمع سود های نقدی پرداخت شده به سهامداران طی سال های ۸۵ تا ۹۵ مبلغ ۴۹۲/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

سود سال های ۹۶ و ۹۷ به مبلغ ۸۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصوبه مجمع در آماده سازی شهر سبز الهیه هزینه شده است

  • سهام اولیه الهیه هبه است و به تمامی سهامداران شرکت سپاد واگذار شده است (عدم پرداخت هیچگونه مبلغی از سوی سهامداران)
  • قیمت سهام در حال حاضر مبلغ ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال
  • قیمت تعرفه شهر سبز هر تک سهم ۲۰/۴۰۰/۰۰۰
  • قیمت سهم تعرفه کامل الهیه (۴۰ سهم) مبلغ ۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

رشد قیمت سهم از سال گذشته بعد از تفکیک تعرفه شهر سبز و سهم، حدود ۴ برابر شده است.

از شما سهامدار گرامی که به ما اعتماد نموده و ما را امین خود قرار داده اید متشکریم.

خدمت به شما باعث افتخار ماست .

با احترام

محمد هادی حسینی سرچشمه