سهامدار گرامی:

آیا می دانید نگاه هیات مدیره به سهام و سهامدار محوری، ویژه بوده است؟

آقای محمد هادی حسینی سرچشمه مدیر عامل شرکت الهیه توضیح دادند که همواره برنامه ریزی گردید که حتی المقدور خرید و فروش و نقل و انتقال سهام بین سهامداران گرامی انجام شود و نقش شرکت، کنترل بازار و عرضه و تقاضا بوده است.

لذا در طول سالهای ۹۰ تا ۹۷ مقدار ۱۸۰/۷۴۳ سهم معادل ۴۵ %، نقل و انتقال شده است.

از شما سهامدار شایسته که شرکت را پشتیبانی نموده اید بسیار متشکریم

خدمت به شما سهامدار گرامی باعث افتخار ماست .

با احترام

محمد هادی حسینی سرچشمه