سهامدار گرامی:

آیا می دانید شرکت توسعه و آینده الهیه در سالهای ۸۹ تا ۹۷ علاوه بر سهام گردانی، در قالب فعالیتهای جنبی چه مقدار سود کسب نموده است ؟

آقای محمد هادی حسینی سرچشمه ریاست هیات مدیره شرکت توسعه و آینده الهیه توضیح دادند که علاوه بر سهام گردانی که وظیفه اصلی و اولویت اول شرکت است، در قالب فعالیت های جنبی، خرید و فروش و نقل و انتقال و غیره طی سال های ۸۹ تا ۹۷ مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان درآمد خالص کسب نموده است.  

از شما سهامدار صبور و همراه شرکت بسیار متشکریم

خدمت به شما سهامدار گرامی باعث افتخار ماست

با احترام

محمد هادی حسینی سرچشمه