در داخل پروژه شهر سبز الهیه ، زمین های خدماتی با کاربری هایی از قبیل، مدرسه، مسجد، درمانگاه، تجاری، پارک و … دیده شده است و ساکنین این منطقه جهت یک زندگی آرام نیاز های روزانه خود را از داخل منطقه میتوانند تهیه نمایند. ضابطه مجاز برای احداث منازل مسکونی به این صورت است که در طبقه همکف ۲۰% از قطعه و در طبقه فوقانی نیز ۱۰% می تواند به عنوان سطح اشغال در نظر گرفته شود و در طبقه منهای یک نیز معادل مساحت همکف، امکان ساخت امکانات رفاهی نظیر استخر سرپوشیده ، سونا و جکوزی فراهم است.
به عنوان مثال در یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری، می توان دویست مترمربع بنا در طبقه همکف، یکصد مترمربع در طبقه فوقانی و دویست متر مربع نیز در طبقه منفی یک احداث نمود.
مطابق ضوابط کلیه منازل مسکونی می بایست به شکل مرکزی در قطعه قرار بگیرد، از این حیث برای طراحی منازل می توان خلاقیت دو چندانی به کار رود و مهندس معمار با قدرت بیشتری می تواند معماری منازل را طراحی نماید. مفاهیمی مانند اندرونی و بیرونی، و مباحث تقسیم های چهار تایی فضای سبز و استفاده از جوی آب در فضا سازی با این ضوابط کاملا همخوان است و می توان از این الگوهای باغ ایرانی در طراحی ها بهره برد.