برای نخستین بار سال ۱۳۸۹ طرح استفاده از ۶۴ هکتار از اراضی شرکت واقع در غرب بلوار مهدیه در هیات مدیره شرکت الهیه مطرح گردید و این پیگیری ها پس از فراهم شدن شرایط در سال ۱۳۹۱ وارد فاز اجرایی شد. طی مدت ۵ سال رایزنی های گسترده ای با سازمان ها و ارگانهای ذی ربط انجام شد و حاصل آن ورود این اراضی به محدوده شهری مشهد مقدس و تهیه طرح تفضیلی برای آن گردید.
عمده کاربری این اراضی مسکونی با تراکم بسیار کم (ویلایی) است . طی این طرح که پروژه شهر سبز الهیه نام گرفته است؛ برای نخستین بار در مشهد، منطقه ای با پوشش گیاهی مناسب و دسترسی آسان به ییلاقات شاندیز و طرقبه و با رویکرد “زندگی آرام” شکل می گیرد.
کلیه خدمات و امکانات رفاهی و زیرساختی برای ساکنین شهر سبز پیش بینی شده است. از جمله این خدمات میتوان به تفکیک شبکه های آب شرب و آب مصرفی و همچنین استفاده از انرژی های تجدید پذیر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت اشاره نمود.