عصر روز گذشته جلسه ای به دعوت فرماندار محترم شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) با حضور آقایان صابری فر و ظریف (اعضای هیات مدیره) و احمد عباسی (مدیرعامل) در محل فرمانداری بینالود با محوریت گشایش بلوار فرمانیه تشکیل گردید. لازم به ذکر است بلوار فرمانیه در امتداد بلوار مهدیه واقع است و منطقه الهیه را به جاده شاندیز متصل می نماید. از این رو افتتاح این مسیر رونق دوچندان اراضی الهیه را در پی خواهد داشت. در این راستا در روز جاری نیز (۲۹ شهریور ماه ۹۶) جلسه ای با همین مضمون در شهرداری مشهد تشکیل گردیده است.