۱- انجام سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیرمستقیم در کلیه بخشها و فعالیتهای اقتصادی، مالی، بازرگانی، خدماتی، عمرانی و تولیدی، کشاورزی ودامپروری، معادن و سایر اموریکه مرتبط با فعالیتهای شرکت باشد. فعالیتهای شرکت هیچگاه نباید با شئونات انقلاب اسلامی مغایرت داشته باشد.

 ۲- طراحی، نظارت و ارائه خدمات مشاوره مهندسی و…
 ۱- انجام سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیرمستقیم در کلیه بخشها و فعالیتهای اقتصادی، مالی، بازرگانی، خدماتی، عمرانی و تولیدی، کشاورزی ودامپروری، معادن و سایر اموریکه مرتبط با فعالیتهای شرکت باشد. فعالیتهای شرکت هیچگاه نباید با شئونات انقلاب اسلامی مغایرت داشته باشد.

۲- طراحی، نظارت و ارائه خدمات مشاوره مهندسی و اجرای پروژه های عمرانی، ساختمانی، راهسازی و تأسیسات و سایر امور مندرج در بند ۱٫

۳- جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی از طریق اشخاص حقیق و حقوقی.

۴- مشارکت با اشخاص حقیق و حقوقی در تمام فعالیتهای ذکر شده در بند ۱ .

۵- مبادرت به خرید و فروش سهام مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تأمین و ایجاد اشخاص حقوقی.

۶ – انجام فعالیتهای فرهنگی، تهیه و چاپ نشریه برای اطلاع رسانی و معرفی فعالیتهای شرکت.