۱۷دی/۹۸

گزارش خبرنگار روزنامه سایه از مراسم واگذاری چند قطعه از شهر سبز الهیه به سهامداران عمده

مدیر عامل شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان“زمین” بستر هر نوع سرمایه گذاری است/ “زمین” و “مسکن” بستر رفاه و آسایش است.مدیر عامل شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان در مراسم واگذاریRead More…