۲۶آبان/۹۸

بازدید برخی اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد از پروژه شهر سبز الهیه

آقای دکتر شهریاری به همراه شهردار منطقه ۱۲ آقای مهندس زینت بخش و سایر اعضای کارگروه منطقه ، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۸ از اقدامات اجرایی شهر سبز الهیه بازدید نمودند، آقای صابریRead More…

۱۰آبان/۹۸

بازدید رئیس سازمان زمین و مسکن شهر سازی از پروژه شهر سبز و اراضی سهم شهرداری

در مورخه ۹۸/۹/۴ آقای یوسف زاده از روند اجرائی شهر سبز الهیه و زمین سهم شهرداری بازدید بعمل آوردند و در ادامه، دستور پیگیری و تسریع مطالبات و آماده سازی زمین سهمRead More…