۱۶بهمن/۹۵

مراسم تحویل ساختمان های مسکونی صبای ۹ و ۱۰ برگزار گردید

به منظور تکریم و قدردانی از حسن انتخاب خریداران آپارتمان های صبا، در تاریخ ۲۸ دی ماه سال جاری مراسم تحویل واحدهای مسکونی صبای ۹ و ۱۰ به مالکین محترم، برگزار گردید.Read More…